Weather Map Forecast – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Weather Map Forecast

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Weather Map Forecast screenshot 0Weather Map Forecast screenshot 1Weather Map Forecast screenshot 2Weather Map Forecast screenshot 3

Weather forecast of 75 cities among 15 European countries including,

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Italy
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Turkey

Note that these cities above could be broaden up to 100s of cities over 50 countries. Current version is determined to come up with simple weather forecast application where users can reach either daily or hourly forecast reports regarding selected city.

Map tab provides map view of selected country together with 5 cities. User can press the icon in order to interact with application in respect of retrieving current weather report.

All reports are fetched from norwegian website:
yr.no

Detail information and download apk file for android: https://goo.gl/QlcSWC

Advertisements

The weather forecast UK meteo – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

The weather forecast UK meteo

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

The weather forecast UK meteo screenshot 0The weather forecast UK meteo screenshot 1The weather forecast UK meteo screenshot 2The weather forecast UK meteo screenshot 3

United Kingdom weather forecast from Weathermeteo.net

The Android application from weathermeteo.net (Weather United Kingdom) contains:

✔ Weather forecast for 6 days from the American model Global Forecast System, a half degree.
✔ View weather every 6 hours for each day separately, pressing the option on the daily forecast of the desired day.
✔ Color temperature gradient from warmer to colder per 6 hours per day.
✔ Altitude limit presentation for state of snow and rain.
✔ Exact amount of precipitation in millimeters (mm rain or snow) that will fall at every 6 hours.
✔ One thousand and one hundred(1100) combinations with bubbles, drops and flakes for a more realistic presentation of weather meteo uk weather United Kingdom – Weather in United Kingdom.
✔ Global map of rain and snow for the next 8 days (180 hours from now) with all the possibilities offered by the application google maps (zoom in, zoom out, scroll) and color gradation of intensity of rainfall.
✔ Easy navigation through the map button “+6 H” and “+6 hours” which show weather data for every 6 hours renewing the corresponding page and images or not.
✔ implementing the English Language> weathermeteo.net> weather UK.
✔ search your area with three ways
1. automatic detection of the nearest cities (geolocation)
2. quick search by pressing a button (livesearch)
3. selected via the access history buttons (shows the last four visits).

Detail information and download apk file: https://goo.gl/qXB6PY

Meteo Widget – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Meteo Widget

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Meteo Widget screenshot 0Meteo Widget screenshot 1

Widget with digital clock and weather (temperature and weather conditions)

See detail information and download apk file for your android phone: https://goo.gl/zMRVFp

Počasie – pocasie meteo .com – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Počasie - pocasie meteo .com

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Počasie - pocasie meteo .com screenshot 0Počasie - pocasie meteo .com screenshot 1Počasie - pocasie meteo .com screenshot 2Počasie - pocasie meteo .com screenshot 3

Slovensko pocasie z pocasiemeteo.com

Aplikácie pre Android od pocasiemeteo.com (Weather Slovensko) obsahuje:

✔ Predpoveď počasia na 6 dní od amerického modelu Global Forecast System, polovica štúdia.
✔ View Počasie každých 6 hodín pre každý deň zvlášť, stlačením možnosti na každodenné prognózy požadovaný deň.
✔ farebná teplotný gradient od teplejšie zima na 6 hodín denne.
✔ Nadmorská výška limitu prezentácie pre stav snehu a dažďu.
✔ Presné množstvá zrážok v milimetroch (mm dážď alebo sneh), ktoré budú padať u každých 6 hodín.
✔ Jeden tisíc a sto (1100) kombinácia s kvapkami bubliny, a vločiek pre realistickejší prezentáciu weather meteo pocasie sk weather Slovakia – Weather in Slovakia.
✔ Globálna mapa dažďa a snehu pre nasledujúcich 8 dní (180 hodín od teraz) so všetkými možnosťami, ktoré ponúka aplikácie Google Maps (zoom in, zoom out, scroll) a farebnú gradáciu intenzity zrážok.
✔ Jednoduchá navigácia pomocou mapy tlačidla “6 H” a “6 hodín”, ktoré ukazujú údaje o počasí na každých 6 hodín obnovujú zodpovedajúcu stránku a obrázky, alebo nie.
✔ vykonávanie jazyk slovenčina> pocasiemeteo.com> pocasie meteo sk.
✔ prehľadať oblasť s tromi spôsobmi
1. automatická detekcia z najbližších miest (Geolocation)
2. rýchle vyhľadávanie stlačením tlačidla (livesearch)
3. vybrať pomocou tlačidiel pre prístup histórie (zobrazuje posledné štyri návštevy).

Detail information: https://goo.gl/QZ38wo

My Weather – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

My Weather

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

My Weather screenshot 0My Weather screenshot 1My Weather screenshot 2My Weather screenshot 3

This is A Compact weather forecast program, you can view the weather forecast around the world, you can see the rainfall probability, humidity, temperature, sunrise and sunset time in this program

See more information and download apk file: https://goo.gl/Z2IzH2